Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Czym się charakteryzuje ogrzewanie drewnem?

Ogrzewanie drewnem pociąga za sobą szereg zalet, wśród których na pierwszy plan wysuwa się jego ekologiczność, nie możemy bowiem zapominać o tym, że mamy do czynienia z paliwem odtwarzalnym. Po ścięciu drzewa na jego miejscu pojawia się następne i już po kilkunastu latach znowu można je przeznaczyć na cele opałowe.

ogrzewanie drewnemNaturalnie, z takim podejściem mamy do czynienia w skali makro, osoby, które palą drewnem w kominku na ogół nie interesują się bowiem takimi zależnościami. Należy zresztą pamiętać o tym, że proces tworzenia paliwa z drewna nie ogranicza się do tego, w którym drzewo wzrasta. Gdy dojdzie do jego ścięcia, porąbania i złożenia w miejscu nie tylko przewiewnym, ale i zadaszonym, należy uzbroić się w cierpliwość, muszą bowiem upłynąć przynajmniej dwa lata, aby jego wilgotność spadła poniżej dwudziestu procent.

Dopiero na tym etapie uzasadnione jest mówienie o drewnie jako o paliwie pełnowartościowym energetycznie. Parametry palenisk przedstawiane nam przez ich producentów dotyczą zatem takiego właśnie drewna, bardzo często bywa przy tym i tak, że uwzględniają drewno konkretnego gatunku porąbane na z góry określone wymiary. Możemy palić nawet tym drewnem, które nie zostało zalecone przez producenta, w takim jednak przypadku powinniśmy liczyć się z tym, że będziemy mieli trudności z uzyskaniem założonej teoretycznie ilości energii. W zamian otrzymamy przy tym spore ilości wilgoci i brudnej sadzy w palenisku i przewodzie kominowym. Co więcej, możemy mieć poważny problem z uwzględnieniem zgłaszanych przez nas reklamacji, nietrudno będzie nam bowiem udowodnić, że palenisko było użytkowane niezgodnie z zaleceniami.

drewno do kominkaObsługa kominka rekreacyjno-grzewczego nie tylko nie jest skomplikowana, ale również może nam dostarczać wiele radości. Pocięcie i przygotowanie drzewa może okazać się przy tym korzystne dla naszego zdrowia, a nawet dość odprężające. Nie mniej satysfakcjonujące jest rozpalenie ognia i jego utrzymanie w czasie wizyty przyjaciół. Nawet konieczność powtarzania tego rodzaju czynności z większą częstotliwością to zadanie, które bez trudu można zaakceptować.