Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Jak działa piecyk opalany drewnem?

Piecyk opalany drewnem to urządzenie, dla którego charakterystyczne jest to, że został on zaprojektowany po to, aby możliwe było wytwarzanie gorącego powietrza w procesie spalania drewna. Przestrzeń, jaka znajduje się pomiędzy paleniskiem oraz obudową jest przeznaczona do obiegu powietrza.

piecyk opalany drewnemTo pochodzi z otoczenia, bywa jednak i tak, że jest doprowadzane z zewnątrz. Gdy dociera ono do podstawy kominka, mamy do czynienia z procesem jego ogrzewania. Jest to możliwe dzięki kontaktowi powietrza ze ściankami kominka. Właśnie takie ogrzane powietrze zostaje wprowadzone do środowiska domowego.

Sama dystrybucja powietrza do otoczenia nie odbywa się zresztą w sposób przypadkowy. W tym celu wykorzystuje się specjalne kratki nawiewne, które są umieszczone z przodu. Niekiedy zastosowanie znajdują także przewody rurowe, dla których charakterystyczne jest to, że doprowadzają ogrzane powietrze do sąsiednich pomieszczeń. Warto pamiętać również o tym, że, choć w zdecydowanej większości przypadków dystrybucja gorącego powietrza wykorzystuje zjawisko konwekcji naturalnej, często stosowana jest również wentylacja wymuszana w specjalnie dostosowane do tego celu wentylatory.

Gdy zresztą mamy do czynienia z taką wymuszoną wentylacją, najczęściej stosuje się specjalny regulator. Jego zadanie nie jest skomplikowane i polega na modulowaniu prędkości przepływu powietrza w zależności od tego, jaka jest jego temperatura. Bardzo częstym elementem wyposażenia piecyka opalanego drewnem są również przepustnice. Wykorzystuje się je do regulowania ilości powietrza, które w danym momencie jest przeznaczone do spalania. Samo powietrze również może być zresztą dzielone na pierwotne, wtórne, a nawet trzeciego obiegu, a więc takie, które znajduje zastosowanie przede wszystkim w procesie dopalania. Budowa piecyków do opalania drewnem nie zawsze jest zresztą taka sama.