Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Przegląd zalet drewna opałowego

Choć jeszcze nie tak dawno w cenie były nieco inne rodzaje paliwa, ostatnie lata są okresem, w którym coraz częściej powraca się do drewna. Zdaniem specjalistów, którzy zawodowo interesują się rynkiem grzewczym, mamy do czynienia z nowym trendem polegającym na montażu właśnie tych pieców, które są zasilane takim paliwem.

drewno opałoweCo ciekawe, trend ten jest obserwowany zwłaszcza w gospodarstwach na terenach leśnych oraz wiejskich, choć wcale nie oznacza to, że piece tego rodzaju nie są montowane i w miejskich domach. Szukając przyczyn takiego stanu rzeczy zwraca się uwagę przede wszystkim na to, że ceny innych paliw systematycznie rośną, mamy tu przy tym na myśli nie tylko ceny oleju grzewczego oraz gazu, ale również energii elektrycznej. Nie bez znaczenia jest i to, że technologie wykorzystywane do produkcji pieców są coraz skuteczniejsze, a i samo drewno opałowe charakteryzuje się coraz wyższymi parametrami, co jeszcze kilkanaście lat temu wcale nie było oczywiste.

Samo drewno opałowe jest rozliczane w metrach sześciennych, jego wartość jest podawana jednak w jednostce znanej jako masa opałowa. Jest to współczynnik masy właściwej do objętości drewna. Tu warto podkreślić, że możemy mówić o dość istotnych różnicach w momencie, w którym porównujemy wartość opałową drewna liściastego oraz iglastego, jeśli więc chcemy znaleźć drewno o większej kaloryczności, powinniśmy zwrócić się ku temu pierwszemu. Przykładem może być w tym kontekście drewno bukowe, okazuje się bowiem, że jego wartość jest porównywalna z tą, jaką posiada 215 litrów oleju opałowego.

Zastanawiając się nad tym, co wpływa na wzrost zainteresowania drewnem opałowym nie możemy zapominać i o tym, że posiada ono bardzo istotne atuty ekologiczne. W przeciwieństwie tak do gazu, jak i do oleju, drewno takie jest paliwem, które jest w stu procentach odnawialne. Wykorzystuje się przy tym wyłącznie elementy nieprzetworzone.